Wie zijn we?

‘Elke persoon heeft recht op maatschappelijk dienstverlening. Deze heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid’.

De maatschappelijk werkers van de sociale dienst zorgen voor de uitvoering van deze wettelijke opdracht.

Er wordt samen met de hulpvrager gezocht naar mogelijkheden om de leefsituatie te verbeteren of problemen op te lossen door het bieden van onder meer financiële hulp, administratieve hulp, informatie en advies, psycho-sociale begeleiding, schuldhulpverlening en arbeidsbegeleiding.
Indien je een beter leven wilt maar dit niet alleen geregeld krijgt dan kan je een cliëntoverleg aanvragen.

Ook wordt door middel van overleg samengewerkt met plaatselijke welzijnsdiensten en wordt gewerkt aan de uitbouw van het lokaal sociaal beleid.

De sociale dienst van het OCMW van Lanaken vindt u op de Gasthuisstraat 18 te Lanaken - T 089 730 060

ALGEMENE LEIDING - DIENSTHOOFD
Caroline Michel
caroline.michel@lanaken.be

Naar top