Werkingssubsidie voor jeugdwerkinitiatieven

Inhoud

De erkende jeugdwerkinitiatieven kunnen jaarlijks aanspraak maken op een werkingssubsidie. Het subsidiebedrag wordt bepaald a.d.h.v. een onderverdeling in 6 categorieën:

 • Categorie A: € 700 basissubsidie
 • Categorie B: € 800 basissubsidie
 • Categorie C: € 1.200 basissubsidie
 • Categorie D: € 1.300 basissubsidie
 • Categorie E: € 600 basissubsidie
 • Categorie F: € 800 basissubsidie

Voorwaarden

Jeugdwerkinitiatieven worden in voornoemde categorieën ingedeeld naargelang ze voldoen aan de voorwaarden van de desbetreffende categorie:

Categorie A: €700 basissubsidie

Een jeugdwerkinitiatief dat erkend is hoort bij categorie A als ze voldoet aan volgende voorwaarden:

 • Het betreft een jeugdvereniging aangesloten bij een landelijk erkende jeugdwerkvereniging1
 • De vereniging heeft maximum 50 leden
 • De vereniging is Uitpaspartner en past het kansentarief minstens toe op lidgelden en kampgelden
Categorie B: €800 basissubsidie

Een jeugdwerkinitiatief dat erkend is hoort bij categorie B als ze voldoet aan volgende voorwaarden:

 • Het betreft een jeugdvereniging aangesloten bij een landelijk erkende jeugdwerkvereniging1
 • De vereniging heeft minimum 51 leden
 • De vereniging is Uitpaspartner en past het kansentarief minstens toe op lidgelden en kampgelden
Categorie C: €1200 basissubsidie

Een jeugdwerkinitiatief dat erkend is hoort bij categorie C als ze voldoet aan volgende voorwaarden:

 • Het betreft een jeugdvereniging aangesloten bij een landelijk erkende jeugdwerkvereniging1
 • De vereniging heeft maximum 50 leden
 • De leidingsploeg bestaat voor minimum 50% uit personen met een attest basisanimator in het jeugdwerk (of gelijkgesteld2)
 • De vereniging is Uitpaspartner en past het kansentarief minstens toe op lidgelden en kampgelden
Categorie D: €1300 basissubsidie

Een jeugdwerkinitiatief dat erkend is hoort bij categorie D als ze voldoet aan volgende voorwaarden:

 • Het betreft een jeugdvereniging aangesloten bij een landelijk erkende jeugdwerkvereniging1
 • De vereniging heeft mimimum 51 leden
 • De leidingsploeg bestaat voor minimum 50% uit personen met een attest basisanimator in het jeugdwerk (of gelijkgesteld2)
 • De vereniging is Uitpaspartner en past het kansentarief minstens toe op lidgelden en kampgelden
Categorie E: €600 basissubsidie

Een jeugdwerkinitiatief dat erkend is hoort bij categorie E als ze voldoet aan volgende voorwaarden:

 • Het betreft een jeugdhuiswerking
 • Het jeugdhuis is Uitpaspartner en past het kansentarief minstens toe op eventuele lidgelden en inkomgelden bij activiteiten.
Categorie F: €800 basissubsidie

Een jeugdwerkinitiatief dat erkend is hoort bij categorie F als ze voldoet aan volgende voorwaarden:

 • Het betreft een jeugdhuiswerking
 • De werking is aangesloten bij Formaat vzw, de federatie van jeugdhuizen in Vlaanderen.
 • Het jeugdhuis is Uitpaspartner en past het kansentarief minstens toe op eventuele lidgelden en inkomgelden bij activiteiten.

Procedure

De werkingssubsidie voor jeugdverenigingen en jeugdhuizen kan jaarlijks online worden aangevraagd voor 28 februari via onderstaand formulier.

Reglementen vrije tijd

Naar top