Werkingssubsidie sportvereniging

Inhoud

De erkende sportverenigingen kunnen jaarlijks aanspraak maken op een werkingssubsidie. Het subsidiebedrag wordt bepaald a.d.h.v. een onderverdeling in 5 categorieën:

Categorie A: € 200 basissubsidie
Categorie B: € 500 basissubsidie
Categorie C: € 1.500 basissubsidie
Categorie D: € 4.000 basissubsidie
Categorie E: € 9.000 basissubsidie

Voorwaarden

Voor erkende sportverenigingen.

Sportverenigingen worden in voornoemde categorieën ingedeeld naargelang ze voldoen aan de
voorwaarden van de desbetreffende categorie:


Categorie A: €200 basissubsidie
Een sportvereniging die erkend is hoort bij categorie A als ze voldoet aan volgende voorwaarden:
- de club heeft een regelmatige werking van minimum 20 weken per jaar waarin minimaal 1
trainingsmoment of wedstrijd per week georganiseerd wordt 2
of waarbij de leden de
mogelijkheid krijgen om op individuele basis wekelijks te sporten.
- De club heeft min. 10 leden waarvan min. 5 inwoner zijn van de gemeente Lanaken.
- De plaats waar de sportactiviteit door gaat (of vertrekt) wordt opgegeven. Eventueel een
kalender met de diverse vertrekplaatsen opgeven.
- De club kan zowel op recreatief als op competitief vlak actief zijn.

Categorie B: €500 basissubsidie
Een sportvereniging die erkend is hoort bij categorie B als ze voldoet aan alle voorwaarden die bij
categorie A behoren plus bijkomend voldoet aan volgende voorwaarden:
- De training of wedstrijd staat onder begeleiding van een trainer/ lesgever
- De club heeft minimum 25 leden waarvan er minstens 10 inwoner zijn van Lanaken
- De club is aangesloten bij een sportfederatie
- De vereniging is Uitpaspartner en past het kansentarief minstens toe op lidgelden

Categorie C: €1500 basissubsidie
Een sportvereniging die erkend is hoort bij categorie C als ze voldoet aan alle voorwaarden die bij
categorie B behoren plus bijkomend voldoet aan volgende voorwaarden:
- De club is aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie
- De club heeft minimum 50 leden waarvan er minstens 20 inwoner zijn van Lanaken
- Er wordt minimum 1 trainingsmoment of wedstrijd per week georganiseerd en dit gedurende
minimum 30 weken per jaar2
- De club heeft aparte trainingsuren voor jeugdwerking

  • De club werkt met minimum 1 sportgediplomeerde trainer3
    - De club is aangesloten bij uitpas Maasland

Categorie D: €4000 basissubsidie
Een sportvereniging die erkend is hoort bij categorie D als ze voldoet aan alle voorwaarden die bij
categorie C behoren plus bijkomend voldoet aan volgende voorwaarden:
- De club heeft minimum 100 leden waarvan er minstens 50 inwoner zijn van Lanaken
- De club werkt met minimum 3 sportgediplomeerde trainers 3
- De club heeft een jeugdwerking met minimum 50 jeugdleden waarvan 25 jeugdleden inwoner
zijn van Lanaken
- De club organiseert voor elk competitie lid, naast de wedstrijden, minimum 2
trainingsmomenten per week en dit gedurende minimum 30 weken per jaar 2

Categorie E: €9000 basissubsidie
Een sportvereniging die erkend is hoort bij categorie E als ze voldoet aan alle voorwaarden die bij
categorie D behoren plus bijkomend voldoet aan volgende voorwaarden:
- De club heeft minimum 250 leden waarvan minstens 120 leden inwoner zijn van Lanaken
- De club heeft een jeugdwerking met minimum 125 jeugdleden waarvan 50 jeugdleden
inwoner zijn van Lanaken
- De club werkt met minimum 6 sportgediplomeerde trainers

Jeugdsubsidie

Sportverenigingen die minstens 75% jeugdleden hebben OF minstens 40% jeugdleden hebben EN een jeugdsportcoördinator4 hebben aangesteld om hun jeugdwerking te optimaliseren, krijgen binnen deze basissubsidie €1000 extra ‘jeugdsubsidie’

Procedure

Enkel erkende sportverenigingen komen in aanmerking voor subsidiering. Het aanvraagformulier voor erkenning kan je hieronder terugvinden

Erkenning als sportvereniging aanvragen

De werkingssubsidie voor sportverenigingen kan jaarlijks online worden aangevraagd voor 28 februari via onderstaand formulier.

Werkingssubsidie aanvragen

Reglementen vrije tijd

Naar top