Werkingssubsidie sportvereniging

Inhoud

De erkende sportverenigingen kunnen jaarlijks aanspraak maken op een werkingssubsidie. Het subsidiebedrag wordt bepaald a.d.h.v. een onderverdeling in 5 categorieën:

Categorie A: € 200 basissubsidie
Categorie B: € 500 basissubsidie
Categorie C: € 1.500 basissubsidie
Categorie D: € 4.000 basissubsidie
Categorie E: € 9.000 basissubsidie

Voorwaarden

Voor erkende sportverenigingen.

Sportverenigingen worden in voornoemde categorieën ingedeeld naargelang ze voldoen aan de
voorwaarden van de desbetreffende categorie:


Categorie A: €200 basissubsidie
Een sportvereniging die erkend is hoort bij categorie A als ze voldoet aan volgende voorwaarden:
- de club heeft een regelmatige werking van minimum 20 weken per jaar waarin minimaal 1
trainingsmoment of wedstrijd per week georganiseerd wordt 2
of waarbij de leden de
mogelijkheid krijgen om op individuele basis wekelijks te sporten.
- De club heeft min. 10 leden waarvan min. 5 inwoner zijn van de gemeente Lanaken.
- De plaats waar de sportactiviteit door gaat (of vertrekt) wordt opgegeven. Eventueel een
kalender met de diverse vertrekplaatsen opgeven.
- De club kan zowel op recreatief als op competitief vlak actief zijn.

Categorie B: €500 basissubsidie
Een sportvereniging die erkend is hoort bij categorie B als ze voldoet aan alle voorwaarden die bij
categorie A behoren plus bijkomend voldoet aan volgende voorwaarden:
- De training of wedstrijd staat onder begeleiding van een trainer/ lesgever
- De club heeft minimum 25 leden waarvan er minstens 10 inwoner zijn van Lanaken
- De club is aangesloten bij een sportfederatie
- De vereniging is Uitpaspartner en past het kansentarief minstens toe op lidgelden

Categorie C: €1500 basissubsidie
Een sportvereniging die erkend is hoort bij categorie C als ze voldoet aan alle voorwaarden die bij
categorie B behoren plus bijkomend voldoet aan volgende voorwaarden:
- De club is aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie
- De club heeft minimum 50 leden waarvan er minstens 20 inwoner zijn van Lanaken
- Er wordt minimum 1 trainingsmoment of wedstrijd per week georganiseerd en dit gedurende
minimum 30 weken per jaar2
- De club heeft aparte trainingsuren voor jeugdwerking

  • De club werkt met minimum 1 sportgediplomeerde trainer3
    - De club is aangesloten bij uitpas Maasland

Categorie D: €4000 basissubsidie
Een sportvereniging die erkend is hoort bij categorie D als ze voldoet aan alle voorwaarden die bij
categorie C behoren plus bijkomend voldoet aan volgende voorwaarden:
- De club heeft minimum 100 leden waarvan er minstens 50 inwoner zijn van Lanaken
- De club werkt met minimum 3 sportgediplomeerde trainers3
- De club heeft een jeugdwerking met minimum 50 jeugdleden waarvan 25 jeugdleden inwoner
zijn van Lanaken
- De club organiseert voor elk competitie lid, naast de wedstrijden, minimum 2
trainingsmomenten per week en dit gedurende minimum 30 weken per jaar2
Categorie E: €9000 basissubsidie
Een sportvereniging die erkend is hoort bij categorie E als ze voldoet aan alle voorwaarden die bij
categorie D behoren plus bijkomend voldoet aan volgende voorwaarden:
- De club heeft minimum 250 leden waarvan minstens 120 leden inwoner zijn van Lanaken
- De club heeft een jeugdwerking met minimum 125 jeugdleden waarvan 50 jeugdleden
inwoner zijn van Lanaken
- De club werkt met minimum 6 sportgediplomeerde trainers

Reglementen vrije tijd

Naar top