Wat is "Na de Bel"?

Brede school Lanaken wil een antwoord bieden op de vraag naar opvangplaatsen voor kinderen in de gemeente. De veranderende maatschappelijke context en het nieuwe decreet kinderopvang maken dat er een nieuwe denkoefening gemaakt moet worden.

Brede school Lanaken zet zich in voor alle kinderen van de gemeente. Zij bieden hen een breed aanbod aan naschoolse activiteiten. Deze activiteiten zijn laagdrempelig en sluiten aan bij de rechten van het kind.

3 pijlers

Pijler 1: Laagdrempelig

We geven elk kind van de gemeente Lanaken de kans om deel te nemen aan lucratieve naschoolse activiteiten. Activiteiten worden georganiseerd zowel met als zonder ontwikkelingsdoel, altijd gekoppeld aan de behoefte van het kind.

Dit impliceert dat elk kind kan deelnemen, ongeacht het intellectuele vermogen. We zorgen voor een aanbod op maat.

Belangrijk is dat elk kind aansluiting vindt bij de activiteiten waar een warme sfeer en thuisgevoel centraal staan.

Bij de gemeente Lanaken staat gezinsvriendelijkheid voorop. Activiteiten worden georganiseerd op maat van de ouders. We houden hierbij rekening met praktische factoren en de betaalbaarheid van de activiteiten.

Pijler 2: Breed aanbod

We organiseren diverse activiteiten met als vertrekpunt: de keuzevrijheid van het kind. Naschoolse activiteiten worden gezien als vrije tijd voor het kind. Er zal geen beoordeling plaatsvinden. De nadruk ligt op het sociale karakter, het samenzijn en contacten leggen met elkaar.

Om variatie aan activiteiten aan te bieden, werken we samen met diverse partners. We werken op maat van de scholen en zorgen voor een continuïteit van de werking.

Pijler 3: Aansluitend bij de rechten van het kind

We stellen ten alle tijde de noden van het kind centraal. We besteden extra aandacht aan: rust voor het kind, talentontwikkeling en taalstimulatie.

Naar top