vzw Saamo

Wie zijn vzw SAAMO?

SAAMO Limburg vzw ondersteunt en versterkt kwetsbare groepen. Vanuit verschillende invalshoeken en op verschillende locaties zijn wij actief met maatschappelijk kwetsbare mensen. Mensen in kwetsbare positie staan voor heel wat uitdagingen en samen proberen we te zoeken naar structurele oplossingen.

Uitleg sessie

Hoe een ouder-school relatie uitbouwen met ouders in maatschappelijk kwetsbare positie? Samen zoomen we in op verschillende vormen van ouderbetrokkenheid en wat de drempels zijn voor ouders in kwetsbare positie. Daarnaast gaan we samen in gesprek over het bereiken van kwetsbare ouders.

Lokaal 7
9u - 10u
10.30u - 11.30u

Terug

Naar top