vzw Krijt

Wie zijn vzw Krijt?

Vzw Krijt is ontstaan in juli 2020 uit een samensmelting van het project ‘Samen tegen onbetaalde schoolfacturen’ en de trajectwerking van de vzw Schulden op School.

  • het vormen van armoedevaardig schoolpersoneel,
  • het verminderen van financiële stress voor zowel de school als de ouders,
  • leerlingen maximaal te laten participeren aan het onderwijsaanbod

Een laagdrempelig inschrijvingsbeleid binnen het secundair onderwijs voor mensen in kwetsbare situaties

13u - 14u
Lokaal 7

De eerste ervaringen van ouders met de school zijn bepalend voor de verdere relatie tussen ouders en school. De manier waarop je als school het inschrijvingsmoment organiseert, zet vaak de toon over hoe de ouders over de school denken. Hoe organiseer je het inschrijfmoment zodat je een goed zicht krijgt op de leerlingen, hun noden en gezinssituatie?

Begeleiding: Rudi Friedrichsen (ervaringsdeskundige in kansarmoede en sociale uitsluiting) en Marijn Somers (trajectbegeleider)

Bewust kostenbeleid in secundair onderwijs

14.30u – 15.30u
Lokaal 7

Wat zijn de verschillende aspecten van een bewust kostenbeleid op een secundaire school? Hoe kan je als school schoolkosten betaalbaar houden? Tijdens deze sessie krijg je input van vzw Krijt en is er ruimte voor uitwisseling.

Begeleiding: Rudi Friedrichsen (ervaringsdeskundige in kansarmoede en sociale uitsluiting) en Marijn Somers (trajectbegeleider)

Terug

Naar top