Vormende activiteiten, tussenkomst in de werkingskosten

Inhoud

Verenigingen kunnen aanspraak maken op een financiële tussenkomst als bijdrage in de lesgevers-, sprekerskosten voor het organiseren van workshops en vormingsactiviteiten.

Procedure

Online aanvragen

Downloads

Premies Vrije tijd

Premies, subsidies en toelagen

Reglementen vrije tijd

Naar top