Volkstuin Lanakerheide

In 2014 werd de ecologische volkstuin op Lanakerheide geopend. Het voormalig voetbalterrein werd omgevormd tot een complex met 30 tuintjes waar de tuinders biologisch moestuinieren en kringlooptuinieren. De afvalintercommunale Limburg.net en de gemeente Lanaken hebben dit project gerealiseerd met steun van de Vlaamse overheid.

Bijna de helft van de afvalberg bestaat uit organisch afval. Deze fractie kan perfect voorkomen worden door verstandig te tuinieren en thuis te composteren. Het stimuleren van preventie van tuinafval en het verwerken van organisch afval in eigen tuin zijn zowel voor Limburg.net als de gemeente belangrijke aandachtspunten. De verkoop van compostvaten en -bakken aan een voordelig tarief, de jaarlijkse kippenactie en het organiseren van compostcursussen zijn enkele initiatieven rond het thema organisch afval.

De volkstuin Lanakerheide ligt aan het einde van de Pannestraat (Lanaken). Vroeger werd op dit terrein gevoetbald. Nu is het omgevormd tot 30 tuintjes. Het is de bedoeling dat het aantal tuintjes nog wordt uitgebreid. In afwachting hiervan werd het omliggend braakliggend terrein ingezaaid met een bloemenmengsel voor bijen en vlinders.

Ook op sociaal vlak wordt er een meerwaarde gerealiseerd: bewoners van Lanaken komen met elkaar in contact. Door de unieke ligging aan de rand van het Nationaal Park Hoge Kempen biedt het complex eveneens een educatieve meerwaarde. Wandelaars en fietsers worden via infoborden geïnformeerd en gesensibiliseerd over ecologisch moestuinieren.

Als je geïnteresseerd bent om één van de resterende tuintjes te bewerken, neem dan contact op met de milieudienst via 089 730 730 of leefmilieu@lanaken.be.

Naar top