Vlaams Sociaal Woonkrediet

Vlaams Sociaal Woonkrediet is een onafhankelijke hypotheekmaatschappij die actief is in het segment van het moeilijkere krediet. VSW Krediet tracht een sociaal verantwoorde oplossing te vinden voor kredietdossiers die bij andere kredietinstellingen moeilijk of niet realiseerbaar zijn. Sociaal heeft betrekking op de manier waarop men naar uw dossier kijken en niet op de rentevoet.

VSW Krediet werkt daarvoor samen met onafhankelijke kredietmakelaars en kredietaanbrengers. VSW Krediet laat de klant vrij in de keuze van verzekeringsmaatschappij voor brandverzekering en schuldsaldoverzekering en heeft geen verplichtingen inzake bankproducten. VSW Krediet is niet gesubsidieerd door de overheid.

Meer info: https://vlaamssociaalwoonkrediet.be

Naar top