Verwaarloosde woningen en gebouwen

Een gebouw, ongeacht of het dienst doet als woning, wordt beschouwd als verwaarloosd wanneer het ernstige zichtbare en storende gebreken of tekenen van verval vertoont aan buitenmuren, voegwerk, schoorstenen, dakbedekking, dakgebinte, buitenschrijnwerk, kroonlijst of dakgoten.

De binnenkant van het gebouw valt buiten beschouwing. Hiervoor bestaat de procedure ongeschiktheid/onbewoonbaarheid.

Let wel: het gaat hier niet over bedrijfsgebouwen die liggen op een perceel >5 are aangezien deze gebouwen worden beheerd en belast door Ruimte Vlaanderen.

Een bedrijfsgebouw met een woning die niet afsplitsbaar is en die bewoond wordt door de eigenaar wordt nooit als verwaarloosd beschouwd.

De verwaarlozing van een gebouw en/of woning wordt beoordeeld aan de hand van een technisch verslag. Dit verslag somt een aantal tekenen van verwaarlozing op (bv. glasbreuk, uitvallend voegwerk, ….). Aan deze tekenen worden strafpunten toegekend. Vanaf een bepaalde score wordt een woning/gebouw beschouwd als verwaarloosd.

De verwaarlozing en/of verkrotting wordt door de inventarisbeheerder officieel vastgesteld in een gemotiveerde administratieve akte. Na opname in het register van verwaarlozing en/of verkrotting kan een belasting geheven worden op deze panden.
 

Waarom inzetten op bestrijding van verwaarlozing?

Verwaarloosde woningen en gebouwen:

  • worden in de meeste gevallen niet benut op de woningmarkt
  • hebben een negatieve uitstraling op de omgeving

Er is nog steeds een tekort aan betaalbare en kwaliteitsvolle (huur)woningen!

Daarom worden eigenaars gestimuleerd om hun woning kwalitatief te verbeteren en ze terug op de woningmarkt te brengen (verkoop / verhuur / vervangbouw).
 

Sanctioneren indien noodzakelijk, maar vooral stimuleren

Als een woning of gebouw gedurende een volledig jaar op de inventaris staat is er een heffing verschuldigd.

Er zijn in het reglement wel diverse vrijstellingen opgenomen.

Eigenaars kunnen door de gemeente geadviseerd en begeleid worden over mogelijke premies waarbij de woning kwaliteitsvol gerenoveerd en/of energetisch aangepast kan worden aan de huidige normen. Ook op gebied van de stedenbouwkundige mogelijkheden kunnen zij geadviseerd en begeleid worden (herbestemming, afbraak,…).

In veel gevallen zijn geringe aanpassingen echter al voldoende om niet langer verwaarloosd te zijn.

Het doel van het verwaarlozingsbeleid is dus in de eerste plaats de opwaardering van verwaarloosde woningen/gebouwen en het tegengaan van verloedering en niet het innen van een verwaarlozingsheffing.

Het middel hiertoe is de gemeentelijke verwaarlozingsheffing.

Naar top