Verkoop industriegronden Europark

  • Spoor- en/of watergebonden bedrijven

In subzone A1 zijn geen percelen meer beschikbaar.

  • Regionale, nationale en internationale bedrijven

In subzone A2 zijn geen percelen meer beschikbaar.

  • KMO-zone

In de KMO-zone zijn geen percelen meer beschikbaar.

  • Verkoopovereenkomst

De Raad van Bestuur van het AGB Lanaken keurde op 15 juni 2016 een modelovereenkomst goed voor de verkoop van de percelen in zone A1 en A2 en in de KMO-zone.

De kaart van het Europark, het uitgifteplan, zonerings- en opmetingsplan en de modelovereenkomst kan je hier terugvinden.

  • Financiële en fiscale stimuli

Terugbetaling van bedrijfsbelasting en gemeentelijke deel onroerende voorheffing.

  • Kosteloze begeleiding aan potentiële kandidaat investeerders

In samenwerking met PNO consultants biedt het AGB Lanaken een kosteloze subsidiescan ten voordele van geïnteresseerde investeerders aan. PNO consultants gaat in een globale subsidiescan op zoek naar gerichte Vlaamse, Federale en Europese subsidies, op maat van de kandidaat-investeerder. Bij een positieve scan kan de kandidaat-investeerder PNO consultants aanstellen om de subsidies daadwerkelijk binnen te halen.

  • Kosteloze begeleiding van ondernemers in moeilijkheden

In samenwerking met DYZO begeleidt de gemeente Lanaken zelfstandigen in moeilijkheden.

Downloads

Naar top