Verhuur voertuigen met bestuurder

Wat houdt het verhuur van voertuigen met bestuurder in?

De dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder gaat om bezoldigd vervoer van personen met voertuigen met bestuurder in voertuigen die qua constructie en uitrusting geschikt zijn voor het vervoer van maximaal negen personen, de bestuurder inbegrepen waarbij het niet om geregeld vervoer gaat en evenmin om een taxidienst.

Voor de hand liggende voorbeelden zijn voertuigen die worden gebruikt als ceremoniewagens voor een huwelijk of een begrafenis. 

Aanvraagprocedure

Een VVB-vergunning dient aangevraagd te worden bij Dienst Mobiliteit indien de exploitatiezetel in Lanaken ligt. Bij verhuis van de exploitatiezetel naar een andere gemeente moet er een nieuw VVB-vergunning aangevraagd worden bij die gemeente. Deze VVB-vergunning is geldig voor heel Vlaanderen.

Voorwaarden

  • het verhuurde voertuig mag alleen beschikbaar gesteld worden als er een schriftelijke overeenkomst gesloten is tussen de verhuurder en de klant;
              *ofwel bevindt zich een kopie aan boord van het voertuig (als het origineel op de exploitatie zetel getekend werd) ofwel is het origineel aan boord;
  • het voertuig moet voor minstens drie uur verhuurd worden, al dan niet opgesplitst in een of meerdere ritten;
  • elke verhuring wordt ingeschreven in een register op de zetel van de verhurende onderneming dat datum en uur van verhuring, voorwerp van het huurcontract en prijs vermeldt;
  • het voertuig mag zich alleen op de openbare weg begeven of erop stilstaan als het vooraf verhuurd is;
  • het huurcontract slaat op het voertuig en niet op zijn afzonderlijke zitplaatsen;
  • in of op het verhuurde voertuig mogen geen kentekens aangebracht zijn die kenmerkend zijn voor taxi's of daaraan herinneren, met uitzondering van de taximeter.

Bedrijven, reisbureaus, ziekenfondsen enzovoort kunnen ook gebruikmaken van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder als zij met een vervoeronderneming een kaderovereenkomst sluiten om onder andere hun klanten, bezoekers, leden te laten vervoeren.

Telkens als u als ondernemer een opdracht krijgt ter uitvoering van deze kaderovereenkomst, moet u ze inschrijven in het register en een overeenkomst opstellen. Deze overeenkomst kan per fax worden opgestuurd en teruggestuurd, of de klant kan ze ondertekenen op het ogenblik dat hij in het voertuig stapt. 

Essentiƫle voorwaarde blijft dat het voertuig met bestuurder ter beschikking wordt gesteld van de klant (het bedrijf, het reisbureau, het ziekenfonds...) voor minstens drie uur.

Wetgeving

De regelgeving omtrent  de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder wordt bepaald in:

  • het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg
  • het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003 betreffende de taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder

U vindt deze regelgeving terug op:
www.codex.vlaanderen.be
www.mobielvlaanderen.be

Bron: Mobiliteit Vlaanderen

Naar top