Tweede Verblijf

Wat is een tweede verblijf?

Een tweede verblijf is een woongelegenheid die voor de eigenaar of de huurder ervan niet zijn hoofdverblijf is, maar die wel op elk moment door hem kan worden gebruikt.

Tweede verblijven zijn landhuizen, bungalows, appartementen, weekendhuisjes, optrekjes, caravans, chalets.... die al dan niet op een vaste plaats (jaarplaats of seizoensplaats) staan en alle andere vaste woongelegenheden.

Belasting

De belasting op tweede verblijven is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die op 1 januari van het aanslagjaar eigenaar is van het tweede verblijf, huurder is of die houder is van het zakelijk recht van het tweede verblijf.

Bedrag van de belasting per jaar en per tweede verblijf

  • € 90,00 voor tweede verblijven in gebruik door studenten die ingeschreven zijn in een erkende onderwijsinstelling van voltijds dagonderwijs;
  • € 185,00 voor caravans gelegen op een verblijfspark (de Krieckaert, Jocomo, San Lanaco, Sunclass Sonnevijer en Vijverdorp);
  • € 225,00 voor chalets gelegen op een verblijfspark (de Krieckaert, Jocomo, San Lanaco, Sunclass Sonnevijer en Vijverdorp);
  • € 900,00 voor andere tweede verblijven.

De belasting wordt gevestigd op basis van de toestand op 1 januari van het aanslagjaar.  De belasting is ondeelbaar en voor het hele jaar verschuldigd.

Hoe kan men zich registreren als houder van een tweede verblijf?

Als u een tweede verblijf in gebruik heeft op het grondgebied van de gemeente Lanaken, bent u verplicht om dit bij de gemeente te registreren.  

De registratie gebeurt door onderstaand formulier volledig in te vullen en de nodige bewijzen toe te voegen 

Registreren

 

Wat als je niet of niet tijdig een aangifte indient?

In dat geval worden de houders / eigenaars van een tweede verblijf ambtshalve belast. Dit wil zeggen : als het gemeentebestuur geen aangifteformulier heeft ontvangen voor 1 oktober van het aanslagjaar, zal er een ambtshalve belasting  gevestigd worden met een verhoging.

Bij de eerste ambtshalve vaststelling wordt het basis belastingbedrag verhoogd met 25%, bij de tweede ambtshalve vaststelling is de verhoging 50% en vanaf de derde ambtshalve vaststelling zal de belastingverhoging 100% bedragen.

Naar top