Toeristenbelasting

Wat is een toeristisch logies?

Een toeristisch logies is een gebouw of ruimte waar toeristen tegen betaling kunnen overnachten, zoals bijvoorbeeld een gastenkamer, hotel, vakantielogies, vakantiewoning, B&B ....

Wie is belastingplichtige?

De exploitant/uitbater van het toeristisch logies.

De eigenaar van het onroerend goed waarin de exploitatie gevestigd is, is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting.

Wat is het tarief van de belasting?

Het tarief van de belasting wordt berekend per verhuureenheid en per kwartaal en bedraagt : 

  • € 112,50 voor toeristische logies van 4 sterren en meer
  • € 50,00 voor alle andere toeristische logies

De belastbare toestand wordt op de eerste dag van elk kwartaal bekeken (dus 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober).

Bij stopzetting van de exploitatie of wanneer deze overgedragen wordt in de loop van een kwartaal, is deze exploitant de belasting nog verschuldigd voor het ganse kwartaal.

Als exploitant van een toeristisch logies bent u vrij om deze toeristenbelasting door te rekenen aan de toeristen.

Vrijstellingen

Tijdelijke vrijstelling :

  • Er is een tijdelijke vrijstelling van toeristenbelasting voor beginnende exploitanten EN exploitanten die een nieuwe uitbating starten in een leegstaand (horeca) gebouw.  Deze vrijstelling loopt gedurende de eerste 4 kwartalen dat men belastingplichtige wordt.

Andere vrijstellingen :

  • voor exploitanten die (voor het betreffende logies) al onderworpen zijn aan de belasting op tweede verblijven of de belasting op kampeerterreinen;
  • logiesverstrekkende verblijven die eigendom zijn van publieke rechtspersonen;
  • toeristische logies in het kader van 'toerisme voor allen' en die vallen in de categorie jeugdverblijfcentrum.

Aangifteplicht

Als exploitant van een toeristisch logies bent u verplicht om bij de gemeente aangifte te doen van uw toeristisch logies.

Deze aangifte kunt u online doen door onderstaand formulier in te vullen 

https://eforms.lanaken.be/f/272/login

 

Andere verplichtingen

  • Om toeristische logies uit te baten, moet je ook beschikken over de juiste omgevingsvergunning. Neem steeds contact op met de dienst omgeving om de mogelijkheden te onderzoeken tot bestemmingswijziging van je eigen of nieuw aan te schaffen pand.

    De dienst omgeving kan je contacteren via: ruimtelijke.ordening@lanaken.be.

Belastingreglementen

Naar top