Terugbetaling bedrijfsbelastingen en gemeentelijk deel onroerende voorheffing

AGB Bedrijven is een belasting die geheven wordt op basis van de totale bebouwde of overdekte oppervlakte van elke houder van een ondernemingsnummer die in Lanaken gevestigd is. Het minimumbedrag bedraagt € 117 en loopt verder op naarmate de gebruikte oppervlakte toeneemt.

Onroerende voorheffing is een jaarlijkse belasting op het kadastraal inkomen van onroerende goederen. Onroerende goederen zijn gronden, gebouwen en sommige soorten van bedrijfsuitrusting (materiaal en outillage).

Als je in Lanaken als ondernemer vanaf 1 januari 2017 start kan je gedurende 10 jaren terugbetaling van deze AGB Bedrijven en van het gemeentelijke deel van de onroerende voorheffing aanvragen.

Ook als gevestigde ondernemer kan je genieten van een terugbetaling van AGB Bedrijven en van het gemeentelijke deel van de onroerende voorheffing indien je je onderneming uitbreidt vanaf 1 januari 2017. Bij een dergelijke uitbreiding kan terugbetaling van de verhoging van AGBB en gemeentelijke deel onroerende voorheffing aangevraagd worden.

De gemeenteraad van 2 maart 2020 keurde een uitbreiding van 5 jaren naar 10 jaren voor horeca goed. Nieuwe horecaondernemingen (sinds 1 januari 2020) kunnen dus gedurende 10 jaren de algemene gemeentebelasting bedrijven en het gemeentelijke deel van de onroerende voorheffing terugvorderen. Horecazaken die uitbreiden (vanaf 1 januari 2020) kunnen de verhoging van deze belastingen gedurende 10 jaren terugvorderen.

Downloads

Naar top