Subsidies voor landbouw

Asbestverwijdering

Ongeveer een vijfde van de asbesthoudende materialen in Vlaamse gebouwen is aanwezig in de land- en tuinbouwsector. Om tegemoet te komen aan deze problematiek is er 30% VLIF-investeringssteun voor het vervangen van asbestdaken.

Meer informatie over de subsidie en de voorwaarden vind je op de website van het Departement Landbouw en Visserij: https://lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/vlif-steun/vlif-investeringssteun-voor-land-en-tuinbouwers

Energie/klimaat

De gemeente wil kmo’s, retailers en landbouwbedrijven met een energieverbruik van meer dan 225.000 kWh stimuleren om te investeren in het energiezuinig maken van hun patrimonium en hun productieproces. Hiervoor voorziet de gemeente een premie voor het uitvoeren van een degelijke energiescan. Deze geeft de onderneming inzicht in het besparingspotentieel op primaire energie en CO2-uitstoot en de investeringskosten die nodig zijn de besparing op energiekosten te realiseren.

Bij een energiescan wordt het verbruik van het bedrijf geïnventariseerd en geanalyseerd. Op die manier worden besparingen in kaart gebracht. De gemeentelijke premie bedraagt 60% van de kostprijs van de energiescan met een maximum van € 2.000 en kan slechts eenmaal aangevraagd worden.

Downloads

Naar top