Subsidie vaderlandslievende verenigingen

Deze subsidie geldt voor alle vaderlandslievende verenigingen die op het grondgebied van Lanaken een herdenkingsbijeenkomst organiseren.

Aan de vaderlandslievende verenigingen wordt na afloop van de activiteit en voorlegging van de nodige bewijsstukken van gemaakte kosten een tussenkomst in de werkingskosten voorzien van maximaal:

  • €300 voor een 11 novemberviering
  • €300 voor een herdenking van de meidagen
  • €300 voor de herdenking bij brug 2e Carabiniers Veldwezelt opgesplitst als volgt:
    voor de Vaderlandslievende vereniging Veldwezelt €150
    voor de organisatie Eigenbilzen €150

De organiserende verenigingen engageren zich er toe om zoveel als mogelijk de jeugd bij de herdenking te betrekken.

Downloads

Premies Vrije tijd

Premies, subsidies en toelagen

Reglementen vrije tijd

Naar top