Subsidie energiekosten sportverenigingen met buitensportaccommodatie

Inhoud

Sportclubs met gemeentelijke buitensportaccommodaties kunnen een tussenkomst aanvragen in hun verbruik van de nutsvoorzieningen. De grootte van de tussenkomst bedraagt 10% van het factuurbedrag exclusief BTW.

Voorwaarden

  1. de sportaccommodatie dient op het grondgebied van de gemeente Lanaken gelegen te zijn en het moet gaan om accommodaties in eigendom van de gemeente
    of de aanvrager dient wat betreft de betrokken locatie het eigendomsrecht te hebben, te beschikken over een erfpacht, recht van opstal, over een huurovereenkomst of gebruiksrecht beschikken.
  2. de vereniging mag geen openstaande rekeningen hebben (waarvan de vervaldag één jaar is overschreden) bij het gemeentebestuur, het AGB of een gemeentelijke VZW. Tenzij de vereniging een afbetalingsplan aanvaardt en nakomt kan zij toch toelagen verkrijgen.

Procedure

De aanvraag voor Subsidie energiekosten voor erkende sportverenigingen van Lanaken, gebeurt jaarlijks digitaal via het formulier ‘Subsidieaanvraag energiekosten sportverenigingen met buitensportaccommodatie” en wordt ingediend na de oproep. 
Deze oproep wordt jaarlijks via e-mail kenbaar gemaakt. Laattijdig ontvangen dossiers worden niet behandeld.

Naar top