Student aanmelding

Inhoud

Wanneer je je in onze gemeente komt vestigen als student, dan dien je dit te melden bij het gemeentebestuur.

Je dient je niet te laten uitschrijven in de gemeente waar je nu woont. Je wordt niet ingeschreven in het vreemdelingenregister van onze gemeente. Je ontvangt enkel een e-mail waarin de bevestiging van je aanmelding staat.

Procedure

Online aanmelden

Of persoonlijk in het gemeentehuis bij de dienst vreemdelingenzaken:

Op de dienst niet-Belgen wordt een aangifteformulier ingevuld met volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adres van hoofdverblijfplaats
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • Adres van de woongelegenheid (huis, appartement, studio)
 • Datum sedert wanneer student de woongelegenheid in gebruik heeft

Aanvullende info

 • Studenten die een erkende studentenkamer in gebruik hebben, zijn vrijgesteld van alle gemeentelijke belastingen.
 • Studenten die een woning/appartement/studio in gebruik hebben, moeten zich registreren als tweede verblijf. De belasting op Tweede Verblijven bedraagt voor studenten €90,00 per jaar (i.p.v. €900,00 voor niet-studenten).
 • Om in aanmerking te komen voor het tarief van €90,00, moet de student een bewijs aanleveren van een erkende onderwijsinstelling waaruit blijkt dat hij/zij (op 1 januari van het aanslagjaar) ingeschreven is in deze erkende onderwijsinstelling van voltijds dagonderwijs. De peildatum van de belasting is telkens 1 januari.

Wat meebrengen

 • Geldig nationaal paspoort of identiteitskaart
 • Kopie bewijs van inschrijving in voltijds dagonderwijs
 • Kopie huurcontract
Naar top