Stedenbouwkundige uittreksels en vastgoedinfo

Inhoud

Het Vastgoedinformatieplatform is het digitaal portaal waar de aanvrager van vastgoedinfo via één eenvoudige weg de benodigde data in het kader van een verkoop of langdurige verhuur kan opvragen. Het platform verzamelt dan alle data uit de beschikbare, aangesloten bronnen (centrale registers & gemeenten).

Vanaf 1 januari 2024 wordt het Vastgoedinformatieplatform de digitale draaischijf voor alle aanvragers met betrekking tot alle percelen in alle Vlaamse gemeenten en dit conform het decreet dd. 22/12/2023 over het Vastgoedinformatieplatform, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad dd. 29/12/2023. Vanaf dan zullen ook burgers en andere aanvragers terecht kunnen op het platform & zijn Athumi (het recent opgerichte Vlaams Datanutsbedrijf) en de gemeente gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken.

Voorwaarden

Volgende documenten kunnen aangevraagd worden:

  • Uittreksel plannenregister (hierin staan de meest recente stedenbouwkundige bestemming van het goed) 
  • Uittreksel vergunningenregister (hierin staat of er vergunningen zijn afgeleverd, bouwmisdrijven zijn, of er een verkaveling van toepassing is, ed)
  • Vastgoedinfo (hierin staan gegevens over milieu en natuur, huisvesting, onroerend erfgoed, de watertoets) 

Procedure

Hoe kan u uw aanvraag doen?

U kan een aanvraag doen via de toepassing RealSmart of via het Vlaamse webportaal

Kostprijs

Een aanvraag voor een dossier vastgoedinformatie in onze gemeente bedraagt 90 euro per kadastraal perceel. Een aanvrager dient slechts éénmaal de retributieprijs voor een aanvraag te betalen per groep van 5 kadastrale percelen op voorwaarde dat de percelen aangrenzend zijn, de percelen binnen éénzelfde gemeentelijke grens liggen en er maximaal op één perceel (een) gebouweenhe(i)d(en) geregistreerd is (zijn).

Daarbovenop komt het bedrag van de platformretributie of platformvergoeding

Naar top