Stedenbouwkundige uittreksels en vastgoedinfo

Inhoud

Bij de verkoop of langdurige verhuur van een woning moet u allerhande informatie (overheidsplannen, vergunningen, milieu, natuur, erfgoed, grond- en pandenbeleid, erfdienstbaarheden, heffingen) ter beschikking stellen aan de koper.

Voorwaarden

Volgende documenten kunnen aangevraagd worden:

  • Uittreksel plannenregister (hierin staan de meest recente stedenbouwkundige bestemming van het goed) 
  • Uittreksel vergunningenregister (hierin staat of er vergunningen zijn afgeleverd, bouwmisdrijven zijn, of er een verkaveling van toepassing is, ed)
  • Vastgoedinfo (hierin staan gegevens over milieu en natuur, huisvesting, onroerend erfgoed, de watertoets) 

Procedure

Hoe kan u uw aanvraag doen? U bent:

  • Notaris: u kan enkel een aanvraag doen via de IBOT-applicatie in uw eNotariaat
  • Vastgoedmakelaar: u kan een aanvraag doen via de toepassing RealSmart of via het Vlaamse webportaal
  • Burger, andere professionele aanvrager of overheidsinstantie: via mail naar uittreksels.ro@lanaken.be met vermelding van een geldige capakey en adres

Kostprijs

Een aanvraag voor een dossier vastgoedinformatie in onze gemeente bedraagt 90 euro per kadastraal perceel. Een aanvrager dient slechts éénmaal de retributieprijs voor een aanvraag te betalen per groep van 5 kadastrale percelen op voorwaarde dat de percelen aangrenzend zijn, de percelen binnen éénzelfde gemeentelijke grens liggen en er maximaal op één perceel (een) gebouweenhe(i)d(en) geregistreerd is (zijn).

Het verschuldigde bedrag dient overgemaakt te worden op het rekeningnummer van de gemeente Lanaken:

IBAN: BE45 0910 0048 1389
BIC: GKCCBEBB
Bank: Dexia

Naam begunstigde: Gemeentebestuur Lanaken
Adres begunstigde: Jan Rosierlaan 1, B-3620 Lanaken

Als referentie kan u het perceelsadres opgeven ofwel uw eigen referentie.

Naar top