Starterstoelage voorschoolse kinderopvanginitiatieven met inkomenstarief

Inhoud

Subsidiereglement 2022-2025 van het OCMW voor het toekennen van een starterstoelage aan voorschoolse kinderopvanginitiatieven met inkomenstarief.  

Het doel van de starterstoelage is:

 • Startende kinderopvanginitiatieven met inkomenstarief financieel ondersteunen
 • Het aantal kinderopvanginitiatieven met inkomenstarief verhogen binnen de gemeente Lanaken

Binnen de grenzen van de in het budget voorziene en door de OCMW-raad goedgekeurde kredieten en aansluitend bij de beleidsprioriteiten van het meerjarenplan, kan het Vast Bureau van het OCMW een starterstoelage toekennen.

Voorwaarden

Deze starterstoelage is een éénmalige trapsgewijze toelage voor nieuwe kinderopvanginitiatieven die  werken volgens inkomenstarief en die hun vestigingszetel in Lanaken hebben. 

Ze moeten voldoen aan de volgende voorwaarden :  

 • Beschikken over een geldige vergunning van Kind en Gezin voor kinderopvang met IKT
 • Minstens 11u/dag geopend tussen 6u en 20u
 • Minimum 220 openingsdagen/jaar
 • Vestigingszetel in Lanaken
 • Begeleiders hebben actieve kennis van het Nederlands
 • Engagement om actief mee te werken  aan het lokaal loket kinderopvang
 • Engagement om  actief deel te nemen aan de werking  van het lokaal overleg kinderopvang (minstens 1x/jaar aanwezig of afvaardiging)
 • Gezinsopvang dient minimaal 3 jaar actief te blijven.  (minstens 5 kinderen)
 • Groepsopvang dienst minimaal 6 jaar actief te blijven. (minstens 10 kinderen)
 • De aanvraag wordt ingediend binnen de 6 maanden na de start van het opvanginitiatief

Het bedrag van de starterstoelage is afhankelijk van het aantal vergunde plaatsen:

 • de organisator heeft een vergunning van minstens 5 plaatsen IKT: starterstoelage bedraagt maximum €5.000,00
  OF de organisator heeft een vergunning van minstens 10 plaatsen IKT: starterstoelage bedraagt maximum €10.000,00
 • De starterstoelage werkt volgens een trapsgewijs systeem en wordt in verschillende fases toegekend.  

Procedure

Door de aanvraag in te dienen, onderschrijft de aanvrager de bepalingen van dit reglement.

De starterstoelage wordt aangevraagd door de zaakvoerder van het kinderopvanginitiatief of de aangesloten onthaalouder(s) bij Ferm Kinderopvang.

De volgende documenten maken deel uit van de aanvraag:

 • Huishoudelijk reglement met vermelding van opname- en voorrangsbeleid
 • Attest van vergunning van Kind en Gezin met vermelding van het aantal vergunde plaatsen

Aanvraag indienen

Regelgeving

zie reglement in bijlage 

Downloads

Naar top