Stap vooruit

De gezinsbegeleidsters van Stap Vooruit ondersteunen zwangere koppels of alleenstaanden en ouders met kinderen van 0 tot 12 jaar.

Ze komen bij je op huisbezoek en gaan met al je vragen aan de slag, dit over verschillende levensdomeinen heen.  Er wordt steeds geprobeerd om op maat te werken.

Heb je vragen? Neem dan contact op met Lynn of Erinka.

Contact
Erinka Houben
M 0470 184 034

Lynn Waelbers
M 0471 044 389

Naar top