Standplaats ambulante handel

Voor een standplaats voor ambulante handel op het openbaar- en/of privé-domein buiten de openbare markten, moet je vooraf een vergunning aanvragen bij het College van Burgemeester en Schepenen. Bij een positieve beslissing ontvang je een machtiging met een omschrijving van: de aard van de producten die je mag verkopen, de plaats, de datum en duur van de verkoop.

Wie kan een vergunning aanvragen?

Iedereen die voldoet aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een standplaats op een openbare plaats.

Reglementen

Naar top