Speelstraat organiseren

Inhoud

Een speelstraat is volledig voorbehouden voor spelende kinderen. Tijdens de speelstraat wordt de straat volledig of gedeeltelijk afgesloten. Spelende kinderen en voetgangers hebben in de speelstraat voorrang op alle weggebruikers. Doorgaand gemotoriseerd verkeer is verboden.

Voorwaarden

Wie in de straat woont:

 • mag met een motorvoertuig de straat in, maar moet stapvoets rijden.
 • mag parkeren in de speelstraat. Toch wordt aangeraden om buiten de afgesloten zone te parkeren. Zo krijgen de kinderen meer speelruimte.

Een straat komt in aanmerking als speelstraat als:

 • de straat in een woonzone ligt
 • de snelheid in de straat beperkt is tot 50 km/uur
 • er geen openbaar vervoer door de straat rijdt
 • er geen belangrijk doorgaand verkeer door de straat rijdt
 • de omliggende straten na de invoering van de speelstraat bereikbaar blijven
 • voldoende bewoners van de straat akkoord gaan om een speelstraat in te richten.

Procedure

 • U dient een aanvraag in bij uw gemeente.
 • Hekken met het verkeersbord C3 (verboden toegang) en het onderbord met daarop de vermelding 'Speelstraat' sluiten de speelstraat af.
 • De speelstraatverantwoordelijken sluiten de speelstraat met de hekken af bij de start van de speeldag en halen die terug weg op het einde van de speeldag.

Kostprijs

Gratis

Bekijk ook

Meters en peters

De straatverantwoordelijken noemen we de meters en peters. Elke speelstraat heeft er minstens 2. Zij zetten de straat af bij de start, houden een oogje in het zeil tijdens de openingsuren en op het einde openen ze de straat terug voor het verkeer.


Controles

Voor sommige speelstraten wordt er voor de volledige zomer een aanvraag ingediend maar er wordt weinig of niet gespeeld. Dit is natuurlijk niet de bedoeling. Vanaf komende zomer zullen medewerkers van de gemeente in de speelstraten op bezoek komen. Zij zullen komen kijken naar de werking en controleren of de speelstraat vaak gebruikt wordt.


Maak er zelf een levendige speelstraat van

De jeugddienst heeft een aantal materialen die je kan uitlenen om activiteiten te organiseren zoals spelmateriaal en volksspelen. Ook kan ieder buurtcomité de speelstraat opvrolijken met geluidsmateriaal.

Afhandeling

Speelstraat aanvragen

 • De aanvraag voor een inrichting van een speelstraat moet ingediend worden voor 20 mei.
 • Bij het aanvraagformulier dient ook het resultaat van de bewonersbevraging toegevoegd worden. Hiermee dient aangetoond te worden dat minstens 50% van de bewoners van de straat akkoord gaan met de invoering van een speelstraat voor de gekozen periode en tijdslot. Deze bevraging kan digitaal gebeuren, maar het formulier kan ook gedownload worden en na invulling terug geüpload worden bij de aanvraag.
 • Elke straat moet jaarlijks opnieuw een aanvraag indienen

Downloads

Verkeersreglementen (Permanent)

Naar top