Slachten van dieren

Inhoud

Particulieren die een dier willen slachten moeten deze slachting registreren. Het is dus nodig om hiervoor een slachtvergunning aan te vragen. Deze slachtbrief kan je aanvragen bij de dienst Leefmilieu.

Voorwaarden

  • Thuisslachting van runderen en paarden is verboden. Deze dieren moeten geslacht worden in een erkend slachthuis.
  • Varkens, geiten schapen mogen thuis geslacht worden, mits ze verdoofd worden. De slachting moet worden geregistreerd. Het vlees van een dier dat thuis geslacht werd mag enkel geconsumeerd worden door de houder en zijn gezin en mag niet gecommercialiseerd worden.
  • Voor het slachten van kippen, konijnen en klein wild is geen toelating nodig.

Transport

Het transport van de dieren moet diervriendelijk gebeuren, dus niet met samengebonden poten. Vervoer van dieren naar de tijdelijke erkende slachtplaats moet bovendien gebeuren in een vervoermiddel dat volledig reinigbaar en ontsmetbaar is, dus dit kan niet in een personenwagen.

Denk ook aan de juiste vervoersdocumenten. Deze moeten duidelijk en volledig ingevuld worden om geen boete te verkrijgen. Alle documenten kan je via de website van DGZ downloaden. 

Website Vlaanderen slachten van dieren

Procedure

Voor de aanvraag van een slachtbrief stuur je een e-mail naar leefmilieu@lanaken.be met:

  • je rijksregisternummer
  • beslagnummer van de landbouwer
  • Sanitelnummer van het te slachten dier
  • een bewijs van aanbetaling van het slachthuis
  • een telefoonnummer waarop we je kunnen bereiken

De dienst Leefmilieu bezorgt je een registratienummer en een slachtbrief. Het registratienummer is van toepassing voor al je slachtingen. 

Let op! De aangifte voor iedere slachting moet ten minste twee werkdagen voor de slachting gebeuren.

Uitzonderingen

Thuisslachting in het kader van religieuze ritus is verboden. Het slachten moet altijd in een erkend slachthuis of op een tijdelijk erkende slachtvloer gebeuren. Dit betekent dat je schaap ritueel geslacht wordt door een erkend ritueel slachter en dat het hele slachtproces professioneel zal verlopen. Hiervoor is het nodig dat je een slachtbrief aanvraagt.

Naar top