Schuldhulpverlening

Deze dienstverlening is bedoeld voor mensen die geen zicht meer hebben op hun inkomsten en uitgaven, betalingsmoeilijkheden hebben en advies willen om weer orde op zaken te stellen.
Er wordt eerst en vooral een overzicht gemaakt van uw inkomsten en uitgaven. Aan de hand van deze gegevens, maar vooral ook afhankelijk van uw motivatie en bereidheid tot vlotte samenwerking met de maatschappelijk werker, kan afgesproken worden om budgetbegeleiding of budgetbeheer op te starten.
Iedere hulpverlening die kadert binnen de wet op het consumentenkrediet  wordt doorverwezen naar de dienst schuldbemiddeling.

Een consumentenkrediet is elk krediet dat voor iets anders wordt gebruikt dan om de aankoop van een onroerend goed te financieren : auto, elektrische huishoudapparatuur, reizen, huwelijk, enzovoort.  Het kan gaan om :

  • een lening op afbetaling : een lening van minstens drie termijnen met vaste maandelijkse afbetaling
  • een verkoop op afbetaling : een verkoop waarvan de prijs in  meerdere keren betaald wordt en met een aanbetaling van minstens 15%
  • een leasing : een huurcontract van een goed, voorzien van een aankoopoptie hierop
  • een kredietopening : kapitaalreserve die u naar behoefte gebruikt, vaak met een kaart
Naar top