Schadegeval

Inhoud

Heb je schade geleden en acht je de gemeente verantwoordelijk voor deze schade?

Je wagen kan bijvoorbeeld schade oplopen door nalatigheid en achterstallig onderhoud van het wegdek of door een aanrijding met een medewerker van de gemeente in een officieel voertuig van de gemeente.

Vul dan een online aangifteformulier in en zo kan de gemeente de verzekering contacteren.

Opgelet: schade kan ook veroorzaakt worden door de nalatigheid van een bedrijf dat in opdracht van de gemeente werkzaamheden uitvoert. Dan ligt de aansprakelijkheid bij dit bedrijf en moet je de schadeclaim bij het bedrijf indienen.

Heb je zelf (niet opzettelijke) schade toegebracht aan eigendom van de gemeente? Ben je bijvoorbeeld tegen een verkeersbord of een paal gereden? Dan dien je deze schade aan de gemeente te melden via het online aangifteformulier.

Graag vragen wij ook om de gemeente zo snel mogelijk op de hoogte te brengen via telefoon of per mail van de toegediende schade zodat deze kan hersteld worden.

Voorwaarden

Om aanspraak te kunnen maken op een schadevergoeding, moet je bewijzen kunnen voorleggen en een goed dossier samenstellen.

  • Je moet de omstandigheden bewijzen die de schade veroorzaakt hebben.
  • Je moet zelf de schade aantonen.
  • De schadevergoeding moet aangevraagd worden bij de juiste wegbeheerder.
  • Je doet het best een beroep op uw verzekeringsagent om een schadevergoeding te vragen. Je verzekeringsmaatschappij zal dan een dossier samenstellen en een aanvraag doen bij de juiste wegbeheerder. Maar je kan ook rechtstreeks bij de gemeente, het Agentschap voor Wegen en Verkeer of de aannemer een schadedossier indienen.

Procedure

Schadegeval melden

Naar top