Repair café

Heeft jouw fiets een kleine herstelbeurt nodig? Zitten er gaatjes in je trui? Hoogste tijd voor jouw bezoek aan het Repair Café. Dé plek waar vrijwilligers je gratis helpen om o.a. kledij, elektrische apparaten, speelgoed, computers en fietsen te herstellen.

De gemeente Lanaken en de Kringwinkel Maasland stellen het nodige gereedschap en materiaal ter beschikking, uiteraard samen met een kopje koffie. 

Waar en wanneer

Het Repair Café vindt steeds plaats op de derde donderdag van de maand in het dienstencentrum "Aan de Statie". Je kan er doorlopend terecht van 19.30 tot 21.30 uur. 

Enkele huisregels

  • De activiteiten van het Repair Café worden gratis en op vrijwillige basis uitgevoerd door de aanwezige reparatiedeskundigen.
  • Noch de organisatoren van het Repair Café, noch de reparateurs zijn aansprakelijk voor schade als gevolg van verstrekte reparatieadviezen of -instructies, voor schade aan de ter reparatie aangeboden voorwerpen, voor gevolgschade of voor andere schade die het gevolg is van activiteiten van het Repair Café.
  • Een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.
  • Om lange wachttijden te voorkomen, wordt bij drukte maximaal één kapot voorwerp per persoon bekeken.

Helpende handen gezocht

Een Repair Café zonder vrijwillige klussers is net zoals een café zonder bier. We zijn op zoek naar mensen die ervaring hebben met het herstellen van kleding, fietsen, elektrische apparaten, computers, … en zich hiervoor 1 keer per maand vrijwillig willen inzetten. Ruil je kennis en handigheid voor een welgemeende glimlach op het gezicht van je dorpsgenoten. Interesse? Meld je dan bij de dienst duurzaamheid op 089 73 07 30 of via leefmilieu@lanaken.be 

Activiteiten

Naar top