Projectsubsidie voor ontwikkelingssamenwerking

Inhoud

De projectsubsidie bedraagt 80% van de gemaakte kosten met een maximum van 1.500 euro.

Het bedrag wordt aangewend voor een project dat bijdraagt aan de realisatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG's).

Wanneer een projectsubsidie toegekend wordt, moet de aanvrager bij de communicatie over het project en over de aanvullende sensibiliserende Noord- Zuidactiviteit of activiteitenreeks steeds het logo van de gemeente Lanaken vermelden en communiceren dat zowel het project als de activiteit(en) ondersteund worden door het gemeentebestuur.

Voorwaarden

 • Erkende niet-gouvernementele organisaties (ngo's), sociaal-culturele verenigingen en scholen kunnen een projectsubsidie aanvragen.
 • De aanvrager moet een maatschappelijke zetel hebben op het grondgebied van de gemeente of er de voorbije vijf jaren een actieve werking hebben opgebouwd.
 • Ook personen woonachtig in Lanaken kunnen eenmalig een aanvraag indienen als deze zelf actief betrokken zijn bij de realisatie van het ingediende project.
 • Bij elke aanvraag worden minstens de volgende elementen toegevoegd:
  • een duidelijke omschrijving van het project waarvoor de subsidie zal worden aangewend;
  • een financiĆ«le nota van het project met een overzicht van alle uitgaven en inkomsten;
  • communicatie van het project;
  • andere aangevraagde subsidies

Procedure

De projectsubsidie kan je online aanvragen of bij de dienst Leefmilieu in het gemeentehuis. 

Online aanvragen

Naar top