Problemen met afvalophaling

Het beheer van de particuliere containers voor huis-aan-huis ophaling is een materie die wordt afgehandeld door de afvalintercommunale Limburg.net.

Hoe Limburg.net contacteren?

Vragen, klachten en opmerkingen over het afvalbeheer (ophaling en betaling) kan je doorgeven via www.limburg.net/helpdesk.

Als je liever rechtstreeks met één van de medewerkers van Limburg.net wil spreken, dan kan dit via het gratis telefoonnummer 0800 90 720. Je kan bij hen voor de volgende vragen terecht:

  • beschadigde grijze of groene container (Limburg.net bezorgt je binnen de week gratis een andere container)
  • ophaling huisvuil (restfractie, GFT, papier & karton en PMD)
  • vragen over betaling van het voorschot

Rode weigeringskaart

Limburg.net heeft een rode weigeringskaart ontworpen die je in de brievenbus kan ontvangen indien je de verkeerde afvalstoffen in de containers of PMD-zak of bij het papier en karton aanbiedt, de inhoud in de containers vastzit of is vastgevroren, er problemen zijn met de chip en ten slotte er een probleem is met jouw diftaraansluiting (betaling voorschot).

Naar top