Praktische info voor ouders

Je kan op de website www.lanaken.be en op het ouderportaal van I-active het activiteitenaanbod nalezen. Je kan enkele dagen na de activiteit de foto’s terugvinden op de Facebookpagina van Jeugdlanaken.

Inschrijvingen

Er zijn twee manieren van inschrijven:

 • Kom langs op onze dienst in het Vrijetijdsinfopunt. Aan de Engelse Hof 10 bus 4.
 • Online inschrijven ➜ lanaken.i-active.be
  Ben je nog niet geregistreerd op I-active (nieuwe naam I-school)? Je kan je registreren door de stappen uit te voeren op lanaken.i-active.be

Bij vragen of problemen kan je ons telefonisch contacteren op het nummer 089 73 26 28.
Je kan ook voorinschrijven voor:

 • mobiele speelpleinwerking
 • speelpleinwerking
 • voor-en naopvang van speelpleinwerking

Voor speelplein is dit echter niet verplicht voor de zomervakantie, wel voor de kleine vakanties.

Openingsuren

maandag tot vrijdag: 9u00-12u00 en 13u00-16u30
zomervakantie juli en augustus enkel open in de voormiddag: van maandag tot vrijdag: 9u tot 12u00

Algemene afspraken

 • Betalingen: Je betaalt de factuur na de vakantie. Je krijgt deze factuur via mail of post. Je voorkeur (post of mail) kan je aangeven bij je registratie in I-active OF daarna aanpassen in je ouderportaal.
 • Fiscaal attest, mutualiteitsattesten, …: Je kan de kosten voor kinderopvang inbrengen bij je belastingaangifte. Dit is voor
  kinderen tot 14 jaar. Onze activiteiten vallen onder deze regeling. De dienst Jeugd- Sport bezorgt de fiscale attesten 2023 in de maanden maart-april 2024. De meeste mutualiteiten betalen een gedeelte van de kosten terug (kosten van speelpleinwerking/van sportactiviteiten). Informeer je hiervoor bij je mutualiteit.

Annuleringsvoorwaarden

 • Het aantal plaatsen is beperkt, schrijf je kind dus tijdig in.
 • Soms worden activiteiten afgelast (bijvoorbeeld bij te weinig inschrijvingen). We betalen dan het inschrijvingsgeld terug of brengen dit in mindering op de factuur.
 • Kan je kind niet aanwezig zijn op een activiteit? Bezorg ons een doktersattest. Zonder doktersattest moet je betalen.
 • Betaal je factuur op tijd! De Dienst Jeugd-Sport kan kinderen weigeren bij niet-betaling

Elk kind is welkom

Als gemeente Lanaken vinden wij het heel belangrijk dat alle kinderen de kans krijgen om mee te doen aan ons vrijetijdsaanbod. Heb je betalingsmoeilijkheden of andere problemen waardoor je kind niet kan deelnemen? We zoeken graag naar een oplossing. We werken samen met het OCMW van Lanaken. Contacteer een maatschappelijk werker indien je hier nood aan hebt.

OCMW - SOCIALE DIENST: Gasthuisstraat 18 3620 Lanaken - T 089 730 060 - E ocmw@lanaken.be

Statuut verhoogde tegemoetkoming

Heb je recht op verhoogde tegemoetkoming (kansenpas)? Je krijgt dan een korting van 80 % op het inschrijfgeld voor alle activiteiten. Je kan het attest van verhoogde tegemoetkoming vragen bij je mutualiteit.

Uitstappen

Naar het buitenland
Met de grabbelpasactiviteiten maken we regelmatig een uitstap naar het buitenland (Nederland of Duitsland). Je kind heeft hiervoor een geldig identiteitsbewijs nodig, de Kids-ID of een reispas, nodig. Onze monitoren verzamelen bij de start van de activiteit alle pasjes en houden ze bij. Zij geven de pasjes ook terug aan je kind, na de activiteit. De kids-ID vraag je aan bij de dienst bevolking 089/730740.

SWAPPERS (vanaf 12jaar) nemen best altijd hun identiteitskaart mee, zowel voor activiteiten in het binnen- als buitenland!


Uitstappen met de bus
Ook tijdens de zomervakantie zijn er weer uitstappen gepland. Daarvoor hebben wij busvervoer geregeld. De bus stopt altijd aan de parking achterkant Cultureel Centrum. Het opgegeven uur in het boekje/folder is het vertrekuur van de bus. Zorg er dus voor dat je iets vroeger (5 à 10 minuten) aanwezig bent zodat we op tijd kunnen vertrekken!

 • Kinderen onder de 12 jaar zitten altijd in kleine groepjes, met een begeleider.
 • Kinderen onder de 12 jaar dragen altijd een sjaaltje ter herkenning. Ze krijgen dit sjaaltje bij vertrek.
 • Kinderen ouder dan 12 jaar krijgen een polsbandje om, met het telefoonnummer van de hoofdbegeleider.
 • Jongeren vanaf 12 jaar mogen vrij rond lopen tijdens een uitstap. We spreken een centrale plaats af tijdens de activiteit waar ze de hoofdbegeleider kunnen terugvinden.
 • Er zijn steeds voldoende begeleiders mee met de groep en ze zijn altijd aanspreekbaar.


Zakgeld
Het is niet nodig of verplicht om veel zakgeld mee te geven. Wil je dit toch doen? Beperk je dan tot 10 euro.

Naar top