Overleg bij thuiszorg

Personen worden als zwaar zorgbehoevend beschouwd als ze lijden aan een langdurig en ernstig verminderd vermogen om voor zichzelf te zorgen. Zwaar zorgbehoevenden die thuis verzorgd worden, krijgen heel wat zorgverleners en hulpverleners over de vloer.

Om de zorgen op elkaar af te stemmen, waardoor de zorg voor de patiënt zo optimaal mogelijk verloopt, kunnen de patiënt, zijn familieleden, mantelzorgers en/of zorgverleners of hulpverleners hulp inroepen. Die mogen ze verwachten van een overlegcoördinator thuisgezondheidszorg. De overlegcoördinator thuisgezondheidszorg organiseert het overleg.

Het doel van het overleg is afspreken wie wat doet zodat de zorgen op elkaar worden afgestemd en de cliënt comfortabel thuis verzorgd kan worden. Iedereen kan een overleg aanvragen bij de overlegcoördinator thuisgezondheidszorg, ook als de cliënt niet zwaar zorgbehoevend is. De overlegcoördinator organiseert het overleg tussen de verschillende zorgverleners en hulpverleners (onder andere  de huisarts, de thuisverpleegkundige, de kinesitherapeut, de verzorgende, enzovoort). Ook de familie en mantelzorgers worden uitgenodigd. De cliënt wordt zoveel mogelijk betrokken bij het overleg.

Tijdens het overleg wordt een zorgenplan opgesteld dat bij de cliënt thuis wordt bewaard. De thuiszorgsituatie wordt nadien ook verder opgevolgd. Daarvoor wordt tijdens het overleg één van de betrokken hulpverleners aangeduid als zorgbemiddelaar.

Naar top