Openbaar onderzoek over de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept scopingrapport) voor de milieueffectrapportage voor een wijziging in de Nederlandse Kernenergiewet

Datum bekendmaking:  maandag 12 juni 2023

Geachte heer,

Het Espoo focal punt van Departement Omgeving ontving van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat een kennisgeving over de openbare consultatie over de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept scopingrapport) voor de milieueffectrapportage voor een wijziging in de Kernenergiewet.

De consultatie loopt tot en met 11 juli 2023.

De kerncentrale Borssele ligt bij de Nederlandse plaats Borssele in het zuidwesten van Nederland. De kerncentrale is operationeel sinds 1973. De Nederlandse regering is van plan om de levensduur van de kerncentrale in Borssele te verlengen tot na 2033 als onderdeel van de overgang naar een koolstofneutrale energievoorziening. Om de levensduurverlenging mogelijk te maken, wordt als eerste stap een wijziging van de Nederlandse Kernenergiewet geïnitieerd. Ook moet het convenant 'Kerncentrale Borssele 2006' worden aangepast. In een later stadium volgen de procedures voor de benodigde vergunningen en een reguleringsbesluit. Voor de wijziging van de wet en het convenant zal een eerste fase milieueffectrapportage (MER) worden uitgevoerd.

Meer informatie:

Informatie over dit proces vindt u hier: Wetswijziging voor het mogelijk maken van het langer openhouden van kerncentrale Borssele | Platform Participatie

Hoe reageren:

Reageren:

Alle info is beschikbaar op het IBO-portaal van Departement Omgeving.

Naar top