Openbaar onderzoek Nederlands Programma Integraal Riviermanagement

Het Espoo focal punt van het Departement Omgeving ontving vanuit Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Nederland) een notificatie over de start van de zienswijzeperiode voor het Programma Integraal Riviermanagement (IRM) met bijbehorend milieueffectrapport.

In het Ontwerp Programma IRM staat nieuw rivierenbeleid voor de rivierbodemligging en sedimenthuishouding en voor afvoer- en bergingscapaciteit. Dit beleid is erop gericht om zoveel mogelijk recht te doen aan alle ‘rivierfuncties’: waterveiligheid, de beschikbaarheid van zoetwater en drinkwater, natuur en ecologische waterkwaliteit, bevaarbaarheid en regionale economische ontwikkeling en ruimtelijke kwaliteit.

Documenten vindt u ter inzage op op de website van IRM en op Platform Participatie

Reageren kan:

  • Met de post op: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Directie Participatie, o.v.v. IRM, Postbus 20901, 2500 EX Den Haag
  • Ten laatste op: 12-03-2024

Op 15 februari organiseren de Nederlandse instanties een webinar van 19.00 tot 20.15 uur. Meer info vindt u op volgende website: https://www.bouwplaatsirm.nl/nieuws/webinar-15-februari-2024-toelichting-ontwerp-programma-irm

Naar top