Openbaar onderzoek Karolingische versterking

Datum bekendmaking:  zaterdag 9 december 2023

Onderwerp

Op 1 november 2023ondertekende de Vlaamse minister van Onroerend Erfgoed, het besluit tot voorlopige bescherming als archeologische site van een Karolingische versterking in Lanaken. Over die bescherming wordt een openbaar onderzoek georganiseerd[1] waarbij belanghebbenden in die periode het beschermingsdossier kunnen inkijken en eventuele opmerkingen en bezwaren kunnen formuleren. Na het openbaar onderzoek, bundelt de gemeente alle opmerkingen en bezwaren en bezorgt die aan het agentschap Onroerend Erfgoed. Na de behandeling van de adviezen, opmerkingen en bezwaren beslist de minister over de definitieve bescherming.

Periode

Het openbaar onderzoek loopt van 9 december 2023 tot en met 8 januari 2024.

Inzage

U kan het besluit tot voorlopige bescherming en het beschermingsdossier komen inkijken bij de dienst Erfgoed, p/a De Bron, Koning Albertlaan 112, 3620 Lanaken (na afspraak op het nummer 089/776.111.

Zodra het openbaar onderzoek start vindt u deze informatie ook op de webpagina van het agentschap Onroerend Erfgoed: https://openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be.

U kan deze documenten ook digitaal raadplegen bij het Infopunt van het agentschap Onroerend Erfgoed, Herman Teirlinckgebouw op de site Thurn & Taxis, Havenlaan 88, 1000 Brussel. U kan hiervoor een afspraak maken op het nummer 02 553 16 50.


Opmerkingen en bezwaren:

U kan opmerkingen en bezwaren per gewone brief sturen naar College van Burgemeester en Schepenen, Jan Rosierlaan 1, 3620 Lanaken of afgeven bij de dienst Erfgoed, p/a De Bron, Koning Albertlaan 112, 3620 Lanaken (na afspraak op het nummer 089/776.111.

U kan opmerkingen en bezwaren ook indienen via erfgoed@lanaken.be


[1] Dit openbaar onderzoek wordt georganiseerd in uitvoering van artikel 6.1.7. van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013

Naar top