Omgevingsvergunning

Er dient nagegaan te worden of het pand dat u wilt kopen of huren al dan niet vergund is voor de uitbating van horeca. U doet dit best voor dat enig huur- of koopcontract wordt ondertekend.

Een omgevingsvergunning is nodig bij:

  • Bouwen of verbouwen (zowel binnen als buiten het gebouw);
  • Voor functiewijziging van een gebouw (bijvoorbeeld wijzigen van woning naar horeca) of de wijziging van het aantal woongelegenheden;
  • Voor de afbraak van gebouwen, het rooien van hoogstammige bomen, …;
  • Voor de plaatsing of wijziging van terrassen, publiciteitsinrichtingen, reclameborden, …

Heeft u een pand op het oog?
Neem contact met ons op via 089 730 799 of economie@lanaken.be 

Naar top