Budgetbegeleiding en budgetbeheer

budgetbeheerBij budgetbegeleiding wordt u begeleid met als doel het verkrijgen van een overzicht van uw inkomsten en uitgaven, het voeren van een overzichtelijke administratie en het afstemmen van de uitgaven op uw beschikbaar budget. U beheert  zelf uw inkomsten maar de maatschappelijk werker houdt toezicht op uw uitgaven. Regelmatig bespreekt u met de maatschappelijk werker welke uitgaven er zijn en wordt er nagegaan of u ook de nodige betalingen heeft uitgevoerd.

 

Wordt er in samenspraak met de maatschappelijk werker geopteerd voor budgetbeheer, dan worden al uw inkomsten op een individuele rekening gestort die de maatschappelijk werker beheert. In onderling overleg wordt afgesproken hoeveel leefgeld u maandelijks ontvangt. De maatschappelijk werker zal in eerste instantie voorrang verlenen aan het betalen van uw vaste kosten (zo onder andere  huur, elektriciteit, verwarming, medische kosten). Andere uitgaven worden steeds in overleg met de maatschappelijk werker besproken. U kunt steeds inzage hebben in de verrichtingen op uw rekening. De uitbetaling van het leefgeld gebeurt via een storting op uw  afnamerekening.