Inspraak

De burger heeft inspraak zoals voorzien in het OCMW decreet, zie link algemene inspraak.

Daarenboven bestaat er de welzijnsraad die de verschillende adviescommissies overkoepelt, zie link welzijnsraad.