Verhuur rolstoelfiets

Huur rolstoelfiets Woonzorgcentrum  Huize Sint Anna VZW

Prijzen:

25 euro voor huur in de week

30 euro voor huur in het weekend

Er dient een waarborg van 250 euro gegeven te worden.

De afspraak voor het verhuur moet op voorhand gemaakt worden. Zeker in het weekend omdat er dan iemand van ons moet opkomen om te fiets te overhandigen.

Inlichtingen: WZC Huize Sint Anna VZW , Gasthuisstraat 20, 3620  Lanaken

Tel algemeen: 089 72 13 12, Fax 089 71 68 03, els.panis@huizestanna.be

HUURVOORWAARDEN

De huurder is aansprakelijk voor beschadigingen aan de gehuurde fiets en zal zowel de reparatiekosten als de hoofdzakelijke vervanging van beschadigde onderdelen vergoeden.  De kosten zullen uiterlijk op de gestelde inleverdatum van de fiets contant worden voldaan aan de verhuurder.

  1. Bij inlevering na de overeengekomen inleverdatum zal de verhuurder voor elke dag, dat de fiets later dan overeengekomen wordt teruggebracht, de volle daghuur in rekening brengen.
  2. Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de fiets, huurderving daarbij niet inbegrepen.
  3. Bij diefstal dient de huurder altijd officieel aangifte te doen bij de politie
  4. Bij elke voortijdige (terug)bezorging, blijft de volle huur gelden.
  5. De huurder verklaart hierbij dat de gehuurde fiets(en) in geen geval vervoerd zal worden met een aanhangwagen, camionette of ander transportmiddel.