Adviescommissie gehandicaptenbeleid

handicapAdviescommissie gehandicaptenbeleid

De adviescommissie gehandicaptenbeleid geeft advies over alle kwesties die gehandicapten aanbelangen. Dit raadgevend orgaan kan adviezen uitbrengen over de problematiek van personen met een handicap in de gemeente, ofwel op eigen initiatief ofwel op vraag van de gemeentelijke autoriteiten. De leden van een adviescommissie zijn allen vrijwillig aangesloten. Ze hebben allen een raakvlak met personen met een handicap zoals bijvoorbeeld werken met personen met een handicap, ouder zijn van een kind met een handicap, ervaringsdeskundige zijn, zetelen in een vereniging voor personen met een handicap,...

Voor meer info of interesse in de adviescommissie?

Dienst Welzijn - Gasthuisstraat 36

welzijn@lanaken.be  - 089/73.03.13