Wolfwerende maatregelen: schutkring verlengd en uitgebreid

Gepubliceerd op donderdag 20 apr. 2023 om 11.48
Niet-professionele paarden- en rundveehouders kunnen gebruik maken van subsidies voor wolfwerende maatregelen vanuit het Agentschap Natuur en Bos.

De schutkring voor wolfwerende maatregelen is verlengd en uitgebreid, waardoor ook niet-professionele paarden- en rundveehouders (verder) gebruik kunnen maken van subsidies voor wolfwerende maatregelen vanuit het Agentschap Natuur en Bos. 

De Vlaamse overheid voorziet subsidies voor veehouders die maatregelen nemen om hun vee tegen de wolf te beschermen. Het gaat om preventieve maatregelen om bestaande omheidingen wolfwerend te maken.

De subsidies zijn enkel voorzien in die gemeenten waar de kans het grootst is dat één of meerderen wolven actief kunnen zijn, de zogenaamde risicozone. Dit risicogebied is afgebakend door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), en kan driemaandelijks geactualiseerd worden op basis van de beschikbare wetenschappelijke kennis over de verspreiding van wolven in Vlaanderen.

De huidige schutkring is geldig tot 01/08/2023.

Meer info: www.natuurenbos.be/wolf/schade#schutkring

Downloads

Naar top