Uitbreiding speelplaats basisschool ’t Bieske

Gepubliceerd op woensdag 26 jun 2024 om 13.09
De buitenruimte voor de kleuters van Basisschool ’t Bieske in Gellik wordt weldra uitgebreid met een stuk grond dat eigendom is van gemeente Lanaken. Deze grond wordt door de gemeente in erfpacht gegeven.

Basisschool ’t Bieske wil graag de buitenruimte voor de kleuters uitbreiden om zo te kunnen beantwoorden aan de normen die de subsidiërende overheid AGION voorschrijft wat betreft de oppervlakte van speelplaatsen van het basisonderwijs.

Het gaat om een stuk grond van 4a40ca aansluitend op de huidige speelplaats van de kleuters ter hoogte van het gebouw de “Oude Bakkerij”. Het perceel wordt in erfpacht gegeven als uitbreiding van de reeds bestaande erfpacht.

De oorspronkelijke erfpacht dateert van 6 mei 2009 voor een deel van het gebouwencomplex Biesweg 14-20 en afgesloten voor een duur van 40 jaar (tot 27 april 2049). De erfpacht werd daarna uitgebreid met de Oude Bakkerij en de duur van de erfpacht werd verlengd met 10 jaar tot 27 april 2059.

Bij de huidige uitbreiding van de bestaande erfpacht (perceeltje grond vanaf de Oude Bakkerij inclusief de oude garages van vzw Kompas tot aan de perceelsgrens) wordt opnieuw een verlenging van de duur toegestaan tot 2080.

Naar top