Nieuwe publicatie "De Rijksheerlijkheid Pietersheim"

Gepubliceerd op maandag 6 feb. 2023 om 12.24
De Rijksheerlijkheid Pietersheim werd een lijvige publicatie die maar liefst 344 pagina’s telt. Auteur Tony Waegeman laat in het boek een licht schijnen op de bij momenten turbulente geschiedenis van de Waterburcht Pietersheim.

Hij beschrijft de politiek, de huwelijksstrategie en de invloed van de heren van Pietersheim, later de heren de Merode. De relatie met Maastricht wordt ook door Waegeman onderzocht. De Nederlandse buurgemeente van Lanaken werd gedurende de voorbije eeuwen verschillende malen belegerd, de kampementen en de troepen vonden onderkomen in Lanaken. De Waterburcht werd tijdens de Spaanse belegering zelfs als hoofdkwartier gebruikt.

De auteur gaat ook dieper in op de economische wisselwerking tussen de Heerlijkheid Pietersheim en de stedelijke economie van Maastricht, en hoe deze doorheen de tijd evolueerde. Of hoe Pietersheim grondstoffen leverde voor de textielnijverheid, maar ook karpers voor de Maastrichter tafels. Of hoe in Maastricht kleren, wijn, kruiden, exotische vruchten en zoveel meer gekocht werden.

Tony Waegeman dook niet enkel in de reeds gepubliceerde literatuur, maar kon ook het familie-archief van de familie de Merode inkijken, en stootte zo op een stapel aan ongepubliceerd en vaak ook onbekend archiefmateriaal. “Het belang van dit boek schuilt hem in het feit dat dit voor het eerst is dat er een overzichtsgeschiedenis van de Waterburcht en het domein Pietersheim werd geschreven”, aldus Astrid Puts, schepen voor Erfgoed. “Tothiertoe moesten we ons behelpen met thematische artikels in verschillende tijdschriften of andere publicaties.”

Auteur en archeoloog Tony Waegeman organiseerde in de loop van de jaren negentig van de vorige eeuw al opgravingskampen voor jongeren in de Waterburcht Pietersheim. De kennis die hij vergaarde tijdens de opgravingsperiode vulde hij aan met literatuur- en bronnenonderzoek, en met de onderzoeksresultaten die aan het licht kwamen tijdens de opgravingscampagne naar aanleiding van de restauratie van de Waterburcht.

Het boek "De Rijksheerlijkheid Pietersheim" kost 20 euro en is te koop aan de balie van het gemeentehuis en in het Vrijetijdsinfopunt. In een volgende publicatie onderzoekt Tony Waegeman de bouwgeschiedenis van Pietersheim.

Naar top