Monitoring van wilde bijen op de Neanderthalersite

Gepubliceerd op donderdag 25 jan 2024 om 16.26
Onlangs lieten wij door het adviesbureau Nature-ID een studie uitvoeren naar wilde bijen op de Neanderthalersite te Veldwezelt.

De onderzoeker vergeleek de gegevens van 2009-2012 met die van 2020-2023. Er werden maar liefst 133 soorten aangetroffen, waaronder heel wat bedreigde soorten. Het is ongetwijfeld de bijenrijkste plek op een dergelijk kleine oppervlakte in Vlaanderen.

Het terrein is vooral bijzonder als nestlocatie. De steile leemwanden zijn een zeldzaam, maar voor bijen erg aantrekkelijk biotoop.

Het onderhoud van de site gebeurt door de gemeente en Monumentenwacht Vlaanderen. Beide partners leveren al goed werk, maar toch zijn er nog aandachtspunten. Dit met als voornaamste doel om het beheer daar waar het kan te optimaliseren in functie van de bijzondere bijenfauna.

Deze studie toont aan dat behoud en bescherming van biodiversiteit ook samengaat met andere functies zoals archeologie.

Naar top