Korting afvalbelasting

Gepubliceerd op dinsdag 25 jul 2023 om 10.28
Vanaf dit jaar 2023 wordt de korting van 60 euro voor alleenstaanden en éénoudergezinnen met verhoogde tegemoetkoming rechtstreeks in mindering gebracht van de belasting.

Limburg.net verstuurde op 18 juli 2023 de aanslagbiljetten van de afvalbelasting 2023.

Vanaf dit jaar 2023 wordt de korting van 60 euro voor alleenstaanden en éénoudergezinnen met verhoogde tegemoetkoming rechtstreeks in mindering gebracht van de belasting. De voorwaarde “om geen eigendom te hebben” is komen te vervallen.

Voorheen - voor de aanslagjaren 2021 en 2022 - bestond deze 60 euro in de vorm van een toelage, waarbij de gerechtigde zelf diverse stappen moest ondernemen om er aanspraak op te maken.

Na een recente decreetswijziging inzake de werking van het “Agentschap uitbetaling groeipakket” heeft de gemeente een elektronische informatie-uitwisseling op poten gezet van de gegevens van kinderen ten laste die recht hebben op een Groeipakket. Dit is vastgelegd in een protocol met aandacht voor de privacy-wetgeving.

Dit is ook de reden waarom de aanslagbiljetten dit jaar uitzonderlijk later in het jaar verzonden worden. Vorige jaren gebeurde dit steeds einde april. Belangrijker is dat de gemeente de gerechtigde inwoners heeft kunnen ontzorgen en een automatische rechtentoekenning voor 1.157 gezinnen mogelijk heeft gemaakt.

Thema's

Naar top