Gemeente koopt sites Pyxiscollege over

Gepubliceerd op vrijdag 25 aug 2023 om 9.42
Het gemeentebestuur koopt de sites van de voormalige Sint-Vincentiusmiddenschool en het voormalige Technisch Instituut Sparrendal over van vzw Katholiek Secundair Onderwijs Lanaken voor een bedrag van 4,6 miljoen euro.

Het bestuur stelt hiermee de toekomst veilig van zowel het katholieke als het gemeenschapsonderwijs én maakt betaalbaar wonen in een groene omgeving in het centrum mogelijk. Het katholieke onderwijs financiert met deze middelen de nieuwbouwcampus van het Pyxiscollege aan de Stationsstraat. En de ontwikkeling van het RUP Engelse Hof creëert kansen voor scholencampus Alicebourg van het gemeenschapsonderwijs.

Schooljaar ‘27-‘28 in nieuwe campus Pyxiscollege

Het Pyxiscollege wil tegen schooljaar ‘27-‘28 voor haar 1.000 leerlingen een nieuwe eenheidscampus bouwen ter vervanging van de drie huidige sites: campus Koning Albertlaan, campus Bessemerstraat en campus Stationsstraat. De nieuwe onderwijscampus wordt gebouwd op de terreinen van het voormalige Heilig Hartcollege in de Stationsstraat. In afwachting van de realisatie van de nieuwe campus blijft het Pyxiscollege de huidige sites verder gebruiken.

Zonder tegenslagen en onvoorziene omstandigheden kan begin 2025 met de bouw gestart worden. De school hoopt de nieuwbouw te kunnen betrekken in de loop van 2027.

Ondanks de subsidiering door de Vlaamse Overheid (72% van de bouw en 90% van het onderhoud) zal SGL - de katholieke Scholengemeenschap Lanaken) - gedurende 30 jaar een aanzienlijke som als beschikbaarheidsvergoeding moeten betalen. Om de dagelijkse werking niet te hypothekeren was het aanboren van extra budgetten onvermijdelijk. De zoektocht naar belangrijke bijkomende middelen was een bekommernis van de laatste jaren en resulteert in de verkoop van de sites aan de gemeente.


Publiektoegankelijk centrumpark met woongelegenheden en kantoren

In het najaar van 2027, zodra de nieuwe campus van het Pyxiscollege in gebruik is genomen, worden de gebouwen van de voormalige Sint-Vincentiusmiddenschool en het voormalige Technisch Instituut Sparrendal afgebroken met uitzondering van sporthal Sparrendal en het bijhorende cafétaria. De projectgronden worden in 2028 en 2029 op de markt gebracht. Vanaf 2030 worden de sites verder ontwikkeld.

Voor deze ontwikkelingen worden nieuwe Ruimtelijke Uitvoeringsplannen “Aan De Engelse Hof” en “Sparrendal” opgemaakt. Het gemeentebestuur streeft ernaar om deze bestemmingswijzigingen tegen eind 2024 af te ronden.

Op de site van de voormalige Sint-Vincentiusmiddenschool wil de gemeente een centrumpark aanleggen dat voor iedereen toegankelijk is. Daarnaast wordt er gedacht aan een aantal woongelegenheden, kantoren en ruimte voor kinderen om buiten te spelen. Het winkel- en horecacentrum blijft in de omgeving van de Stationsstraat. Ook de Jan Rosierschool blijft behouden op de huidige locatie.

Voor het RUP Sparrendal wordt er gedacht aan een kleinschalig woonproject met een publiek toegankelijke groene omgeving.

Daarnaast bieden deze plannen kansen voor het toegankelijker maken van het openbaar vervoer en de bereikbaarheid van het centrum. Om die te verbeteren streeft het bestuur naar een directe ontsluiting van de parking van het cultureel centrum via de Europalaan.

Gemeenschapsonderwijs heeft plannen

Scholenbouw is een werk van lange termijnplanning. Ook het gemeenschapsonderwijs diende een aantal jaar geleden een projectaanvraag in die stilaan concreet vorm krijgt.

Het GO! grijpt de kansen die de nieuwe ruimtelijke ordening in de buurt biedt met beide handen aan. De voorziene ontharding en vergroening van de buurt sluit mooi aan bij het parklandschap van de campus. De toevoeging van kwaliteitsvol woongebied verbindt de campus ruimtelijk met het sociale weefsel van het centrum.

De aandacht die het RUP heeft voor de mobiliteit biedt het GO! kansen op een betere ontsluiting en een veiliger schoolomgeving, in het bijzonder op een goede combinatie van parkeren, vlotte bereikbaarheid en te onderzoeken kiss&ride formules. Tegelijk stelt de ruimtelijke ordening de toekomstplannen van het GO! veilig.

Thema's

Naar top