Fietszone en fietsstraten in Lanaken

Gepubliceerd op woensdag 25 okt 2023 om 9
Fietsers krijgen vanaf nu zeer duidelijk een plaats in Lanaken. Een heleboel centrumstraten zijn één grote fietszone geworden. En ook de Biesweg in Gellik bij basisschool ’t Bieske en de Academie zal voortaan een fietsstraat zijn. Let op, de auto blijft welkom maar hij is “te gast”.

In een fietszone is de snelheid beperkt tot max 30km/uur en de auto, moto,  mag er geen fietsers inhalen. Een fietszone werkt vertragend en ontradend voor het autoverkeer en zorgt voor meer veiligheid voor de fietsers.

De gemeente Lanaken investeert in verkeersveiligheid met de o.a. de aanleg van nieuwe fietspaden, veilige schoolroutes en schoolomgevingen. De veiligheid van de zachte weggebruiker staat centraal in de mobiliteitsplannen.

Wat is een fietszone?

 • Een fietszone is een fietsvriendelijk gebied dat bestaat uit een netwerk van fietsstraten die met elkaar zijn verbonden.
 • De maximumsnelheid in een fietszone is 30 km/u voor alle weggebruikers.
 • In een fietsstraat is het verboden voor auto’s en moto’s om fietsers in te halen en moeten alle gemotoriseerde voertuigen altijd achter de fietsers blijven.
 • Enkel prioritaire voertuigen (met sirene en zwaailicht) mogen fietsers inhalen.
 • In een éénrichtingsstraat mogen de fietsers de volledige breedte van de rijbaan gebruiken.
 • In tweerichtingsstraten gebruiken ze de rechterhelft van de rijbaan.
 • Fietsers mogen rijdende auto’s wél links inhalen.
 • Wanneer auto’s stilstaan, mogen fietsers ook langs rechts voorbij rijden.

Mogen fietsers andere fietsers inhalen?

Ja, fietsers mogen andere fietsers inhalen zolang ze maar onder de snelheidslimiet blijven. Max 30km/u. Dit geldt ook voor fietsers met een elektrische fiets of speedpedelec.

Welke straten liggen in de fietszone?

Zone Lanaken centrum

 • Arkstraat (gedeelte tussen begin zone 30 en de Bessemerstraat)
 • Bessemerstraat (gedeelte tussen Kerkplein en Heuvelstraat)
 • Kerkplein
 • Molenweideplein
 • Stationsstraat (gedeelte tussen Molenweidestraat en kerkplein)
 • Jan Rosierlaan (gedeelte tussen Aan de Engelse Hof en Kerkplein)
 • Koning Albertlaan (gedeelte voor de kerk)

Zone Gellik

 • Biesweg (gedeelte tussen de Sint-Augustinusstraat en de Kloosterstraat)

Wat verandert er NIET in een fietszone?

De verkeersregels blijven natuurlijk gelden voor iedereen. Zo mogen fietsers niet op het voetpad of de stoep fietsen en moet je steeds voorrang geven aan het verkeer dat van rechts komt als de verkeersregel en verkeerssignalisatie dit vraagt.

In alle straten binnen de fietszone gold voor de invoering van de fietszone al een maximale snelheid van 30km/u. Dit blijft dus zo.

Hoffelijkheid moet langs twee kanten komen, van de automobilist naar de fietser maar ook omgekeerd. Fietsers moeten zeker ook respect tonen naar andere weggebruikers.

Een fietszone wordt aangeduid met een rode markering op de weg en verkeersbord F111 en F113. De politie houdt toezicht op het naleven van de verkeersregels, ook in de fietszone.

Nog meer info? www.lanaken.be/fietszone

Downloads

Meer info

Thema's

Naar top