Eindvonnis gerechtelijk dispuut tussen vzw Toerisme en schaapherder Oer Natoer

Gepubliceerd op vrijdag 17 mei 2024 om 12.46

Op 26 april 2024 heeft de rechtbank van eerste aanleg haar eindvonnis uitgesproken inzake het gerechtelijk dispuut tussen de vzw Toerisme en schaapherder Oer Natoer.

Aan de grondslag van dit dispuut lag de éénzijdige beëindiging van de kosteloze terbeschikkingstelling van een schapenstal op de gemeentelijke kinderboerderij aan de voormalige schaapherder nadat gebleken was dat er sprake was van een ernstige vorm van dierenverwaarlozing door de schaapherder. In de schapenkudde waren er talrijke dieren die last hadden van verschillende aandoeningen en hier niet of zwaar onvoldoende tegen werden behandeld: tussenklauwontsteking, rotkreupel, ernstige diarree, huidmaden (myiasis) veroorzaakt door groene vliesvliegen die afkomen op open wonden of vieze wol wegens diarree. Gedurende een aantal weken zijn een groot aantal schapen gestorven t.g.v. onvoldoende behandeling.

De rechtbank heeft in haar vonnis geoordeeld dat er wel degelijk sprake was van tekortkomingen op vlak van dierenwelzijn en dat de vzw Toerisme voldoende juridische basis had om de gebruikersovereenkomst, die aan de basis lag van de kosteloze terbeschikkingstelling van de schapenstal, te beëindigen. De rechtbank stelt evenwel dat de vzw Toerisme deze gebruiksovereenkomst had moeten laten ontbinden via tussenkomst van de rechtbank en dat er onvoldoende hoogdringendheid aanwezig was om over te gaan tot een buitengerechtelijke ontbinding. Bijgevolg veroordeelde de rechtbank de vzw Toerisme tot betaling van een schadevergoeding van 5.000 euro aan schaapherder Oer Natoer (van de initieel 65.000 euro die gevorderd werd door Oer Natoer).

Het gemeentebestuur kan hier niet mee akkoord gaan. Als openbaar bestuur streven de gemeente Lanaken en de vzw Toerisme de allerhoogste normen inzake dierenwelzijn na, het heeft hier immers een voorbeeldfunctie in. De vastgestelde inbreuken waren dermate ernstig dat er geen andere mogelijkheid bestond dan de lopende overeenkomst met schaapherder Oer Natoer zo snel mogelijk te beëindigen. Bij iedere beslissing die in dit dossier door het gemeentebestuur en de vzw Toerisme genomen werd stond enkel en alleen het dierenwelzijn voorop. Het gemeentebestuur gaat bijgevolg niet akkoord met dit vonnis en vraagt de vzw Toerisme om hoger beroep aan te tekenen tegen het betreffende vonnis. Het bestuursorgaan van de vzw Toerisme wordt kortelings bij elkaar geroepen om standpunt in te nemen.

We willen nog benadrukken dat er momenteel een goede samenwerking is met onze huidige schaapherder ’t Mekkertje uit Zonhoven.

Naar top