De gemeente zet in op een duurzamer bomenbeleid

Gepubliceerd op woensdag 27 mrt 2024 om 12

Met de steun van Limburg Sterk Merk loopt tot en met augustus 2024 het provinciaal project ‘Klimaatbomen in Limburg’.

Het initiatief zet vooral in op het verbeteren van het gemeentelijk beleid rond bomen. Concreet betekent dit mee een visie uitwerken, ondersteuning bij het maken van beheerkeuzes, advies verlenen bij de aanplant van bomen, …. Ook het onderzoeken en beheren van individuele bomen staan op het programma.

Een boomtechnisch adviseur van De Beer & De Vos heeft onlangs 14 waardevolle bomen onderzocht. Het betreft de volgende soorten:  zomereik, witte paardenkastanje, gewone esdoorn, gewone es, winterlinde, tamme kastanje en Canadese populier. De meeste bomen staan in het buitengebied, maar ook enkele fraaie bomen in de dorpskernen zijn in de lijst opgenomen.

Bij deze bomen werd een VTA uitgevoerd. VTA is een afkorting van Visual Tree Assessment (visuele boomcontrole). De adviseur kan aan de hand van een VTA een boom dus controleren op visuele gebreken die mogelijks tot een onveilige situatie kunnen leiden.

Bijkomend maakt een student van Hogeschool PXL - in het kader van haar bachelorproef - een inventaris van de bomen in Lanaken-centrum op, waarbij parameters zoals boomsoort, gebreken, gewenst eindbeeld en beheerfase genoteerd worden. Op basis van deze inventaris wordt een boombeheerplan uitgewerkt. Dit rapport omvat onder meer een kostenraming, beheermaatregelen, adviezen en monitoring.    

Thema's

Naar top