Campagne ‘Klimaattuincoach voor tuineigenaars’ wordt verlengd

Gepubliceerd op woensdag 27 mrt 2024 om 9.59

Het gemeentebestuur heeft de samenwerking met provincie Limburg aangaande de campagne ‘Klimaattuincoaches voor tuineigenaars’ onlangs verlengd. Goed nieuws dus voor onze inwoners die graag hun tuin willen vergroenen.

Wat doet een klimaattuincoach?

Een Klimaattuincoach adviseert en begeleidt de tuineigenaar die interesse heeft om zijn of haar tuin klimaatrobuust in te richten en gaat hierbij uit van een stappenplan.

De focus ligt op het beperken van verharding, zorgen voor een goede waterhuishouding, het creëren van schaduw en koeling en het aanleggen van divers (waar mogelijk inheems) groen. Daarnaast worden ook aspecten als duurzaam materiaalgebruik en onderhoud meegenomen.

Hoe gaat de klimaattuincoach te werk?

Het tuinbezoek duurt circa 2 uur. Tijdens dit bezoek geeft de klimaattuincoach advies en tips over bv. het omvormen van een stuk gazon tot een bloemrijk grasland, het aanleggen van een natuurlijke vijver of de aanplant van een streekeigen haag. Hierbij wordt er zoveel mogelijk rekening gehouden met de eigenschappen van de tuin en de wensen van de eigenaar.

Deze ontvangt binnen de twee weken na het bezoek een schriftelijk verslag met een weergave van alle tips en mogelijkheden voor de tuin en een vlekkenplan (een schematisch plan) van de voorgestelde aanpassingen.

Waar kan je zich aanmelden?

De milieudienst zorgt voor het aanstellen van een klimaattuincoach wanneer je een aanvraag indient. Dit kan via milieu@lanaken.be of 089 730 776.

Een bezoek kost 300 euro. De gemeente neemt 225 euro voor haar rekening. De overige 75 euro wordt door jou betaald.

Dit jaar kunnen max. 30 tuinbezoeken aangevraagd worden. Heel wat Lanakenaren deden de voorbije jaren al een beroep op een klimaattuincoach. 

Meer info klimaattuincoach

Thema's

Naar top